KVKK Aydınlatma Metni (Ziyaretçi)

KVKK Aydınlatma Metni (Ziyaretçi)

Sayın Ziyaretçi,

Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde [●] sicil numarasıyla kayıtlı, [●] MERSİS numaralı, “[●]” adresinde mukim Efor Halı Paz. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. olarak kişisel verilerin korunmasına önem vermekteyiz.

Bizimle paylaşmış olduğunuz veya paylaşacağınız adınız, soyadınız ve kimlik bilgileriniz vb. kişisel verileriniz; EFOR HALI ofislerine yapılan ziyaret kayıtlarının tutulması, EFOR HALI ofislerinin güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak kullanmaktadır. Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, üçüncü kişi alıcı gruplarına aktarılmadan EFOR HALI tarafından veri işleyen sıfatıyla yetkilendirilmiş anlaşmalı olduğumuz güvenlik şirketi personeli veya kendi personelimiz tarafından otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz ziyaretçi kayıtlarının tutulması hukuki sebebiyle Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla EFOR HALI meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak ziyaret defterine işlenmesi yöntemiyle şahsen yapılacak kimlik beyanı kanalıyla otomatik olmayan yolla toplanmaktadır.

İlgili kişi, EFOR HALI’ya başvurarak kendisiyle ilgili;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

İlgili kişilerin haklarına ve Kanunun uygulanmasına ilişkin talepler, yazılı olarak [●] adresine iletilebilecektir. Bu konuda internet sitemizde yer alan formu kullanabilirsiniz. Efor Halı, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandırır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

 Efor Halı Paz. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.